தொடர்புகளுக்கு

ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

 

Waiblinger Str 30
70372 Stuttgart.

 

தொலை பேசி இலக்கம் :- 0711 4703047