தொடர்புகளுக்கு

ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

Sri Sitti-Vinayagar Hindu-Tempel

 

Address    :-
Waiblinger Str 30,
70372 Stuttgart.

 

Tel :-  0711/ 4703047
Telephone :-  017677113281, 07154/7493

 

 

Konto der Hindu Verein Stuttgart e.V
IBAN: DE09604500500030165915
BIC: SOLADES1LBG